Laporan Perkara Prodeo

Laporan Perkara Prodeo Tahun 2016


No.

Bulan Laporan

Jumlah

1.

Februari 32 Perkara

2.

Maret 18 Perkara

Laporan Perkara Prodeo Tahun 2017


No.

Bulan Laporan

Jumlah

1.

Februari 6 Perkara

2.

Maret 30 Perkara

3.

April 27 Perkara

4.

Mei 12 Perkara